رمان عاشقانه,رمان عاشقانه سال 98,رمان عاشقانه جدید 98,رمان عاشقانه کوتاه,رمان عاشقانه خارجی 2019

امروز : پنجشنبه 26 تیر 1399
کسب درآمد از طریق فایل
دانلود رمان پرستش
جمعه 02 فروردين 1398 -
دسته بندی : رمان عاشقانه ,
بازدید : 349 بازدید
دانلود رمان پرستش

دانلود رایگان رمان پرستش بدون سانسور نسخه pdf و تبلت و موبایل اندروید و ایفون با لینک مستقیم

 

 

 

نام رمان : پرستش

ژانر : عاشقانه , اجتماعی

ارائه دهنده : پرتال زیباچه

 

خلاصه رمان پرستش :

در تاریکی که دست و پا می زنم به هیچی نمی رسم…
جز همان سیاهی و سیاهی و ترس…
ترس از تاریکی، دنیای من سیاه است.
برای اینکه نترسم به هر چیزی که سر راهم باشد چنگ می زنم.
هر چیزی، حتی یک قلب سنگی…
حتی اگر اون قلب سنگی برای من دردسرساز بشود.
حتی اگر اون یک تیکه سنگ در سینه یک مرد مغرور باشد، من بهش چنگ خواهم زد.
من، پرستش، آن قلب سنگی را نرمش می کنم.
حتی اگر همه ی زندگیم تباه بشود، من آن مرد مغرور را مجبور به پرستش می کنم…

 

 

قسمتی از رمان پرستش :

ﻣﺎﻣﺎن که ﺻﻮرﺗﻢ رو ﺑﻮﺳﯿﺪ ﺧﯿﺴﯽ اشکو رو ﮔﻮنه ام اﺣﺴﺎس ﮐﺮدم.
ﺑﺎزم چشمه اﺷﮑﺶ ﺟﺎری ﺷﺪ.
ﺧﻮبه دﮐﺘﺮ گفته ﻧﺒﺎﯾﺪ زﯾﺎد ﮔﺮیه ﮐﻨﯽ. اﺷﮑﺶ رو ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺘﻢ ﭘﺎک ﮐﺮدم.
ﺑﻐﻀﺶ رو ﻗﻮرت داد و ﮔﻔﺖ:
_ﮐﺎﺷﮑﯽ ﺑﺎﺑﺎت ھﻢ ﺑﻮد.

یک ﭘﻮزﺧﻨﺪ ﻧﺸﺴﺖ ﮐﻨﺞ ﻟﺒﻢ… وﻟﯽ ﻧﯿﺴﺖ…
اﻻن که ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎشه ﻧﯿﺴﺖ. ﺑﺎﺑﺎﯾﯽ که ھﺮ وﻗﺖ می خواﺳﺘﻤﺶ ﻧﺒﻮد و ھﺮ وﻗﺖ ﻧﺒﺎﯾﺪ می بود ﯾﮭﻮ ﭘﯿﺪاش می شد.
ﺑﺎﺑﺎﯾﯽ که یک سال ﭘﯿﺶ ﺑﺨﺎطﺮ ﺗﺰرﯾﻖ زﯾﺎد ﻣﻮاد ﺳﻨﮑﻮب ﮐﺮد.
ھﻤﻮن ﺑﮭﺘﺮ که ﻧﺒﺎشه.
ﺑﺎﺑﺎی ﻣﻌﺘﺎدی که ﺑﺮادرش ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺪ دﺳﺘﺶ رو ﺑﮕﯿﺮه و از اون ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﻧﺠﺎﺗﺶ ﺑﺪه.
ﺑﺮادری که اﻻن ﻧﻘﺶ ﭘﺪرﺷﻮھﺮ ﻣﻨﻮ داره.
زن ﻋﻤﻮ ﺑﺎ ﺳﺮ و ﺻﺪای زﯾﺎد که ﺣﺎﺻﻞ ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﮭﺎر ﺗﺎ اﻟﻨﮕﻮھﺎی دﺳﺘﺶ و زﻧﺠﯿﺮهای ﭘﺖ و ﭘﮭﻨﯽ که واسه در آوردن ﭼﺸﻢ ﻣﺎﻣﺎن رو ھﻢ رو ھﻢ ﮔﺬاشته ﺑﻮد اوﻣﺪ ﮐﻨﺎرﻣﻮن و ﺑﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪ دﺳﺖ ﻣﻨﻮ از دست های پینه بسته ﻣﺎﻣﺎن ﺟﺪا ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
_ﻣﻌﺼﻮم… چه کار به ﻋﺮوﺳﻢ داری؟! اﺷﮑﺶ… 

لینک های دانلود :

 

دسته بندی : رمان عاشقانه ,
بازدید : 2817 بازدید
دانلود رمان اجبار بی رحمانه

دانلود رایگان رمان اجبار بی رحمانه بدون سانسور نسخه pdf و تبلت و موبایل اندروید و ایفون با لینک مستقیم

 

 

 

نام رمان : اجبار بی رحمانه

ژانر : عاشقانه

ارائه دهنده : پرتال زیباچه

 

خلاصه رمان اجبار بی رحمانه :

نفیسا دختر ناخواسته یک خانواده اصیله که وقتی ۶ سالش بوده پدر و مادرش اونو رها میکنن و

میرن استرالیا.

تنها آشنا عموشه که اونو توی خانواده دوسش داره و از بچگی بزرگش کرده.

حالا پدر بزرگش میخواد اونو به اجبار با پسر عموش آرتا به عقد هم در بیاره که تا یک سال براش یه نوه بیارن تا نسلش ادامه پیدا کنه ...

 

قسمتی از رمان اجبار بی رحمانه:

به نقاشی علاقه داری؟؟

_وای من عاشق نقاشیم. رشتم طراحی بود ولی مجبور شدم عوض کنم.

خب من بوم و رنگ و پالت دارم میخوای بهت بدم؟؟؟

_ معلومه که میخوام!!! از خدامم هست.

_پس من برم بیارم.

لادن رفت و چند دقیقه بعد با وسایل نقاشی اومد. یکمم پیشم موند و بعدش رفت. ناهارم که

گذاشتم..رفتم سراغ بوم و نقاشی. دوست داشتم یه عکس از خودمو آرتا بکشم. عکسی که

دیشب گرفتیم. قلمو رو برداشتم شروع کردم... 

لینک های دانلود :

 

دسته بندی : رمان عاشقانه ,
بازدید : 2535 بازدید
دانلود رمان شیطنت های قایمکی

دانلود رایگان رمان شیطنت های قایمکی بدون سانسور نسخه pdf و تبلت و موبایل اندروید و ایفون با لینک مستقیم

 

 

 

نام رمان : شیطنت های قایمکی

ژانر : عاشقانه

ارائه دهنده : پرتال زیباچه

 

خلاصه رمان شیطنت های قایمکی :

دختری از جنس من … از جنس تو … پاک … با یه خانواده ی دیکتاتور … و یه زندگی تحمیل شده …

حق انتخاب هیچوقت نداره … جرات مخالفت هم نداشته … تا اینکه … تا اینکه …

 

قسمتی از رمان شیطنت های قایمکی:

بالاخره اون شب پر از استرس تموم شد
من الان رو صندلیه آزمایشگاه نشستم و منتظر جواب آزمایش که با دیدن چهره ی اون دکتر خندون که حالا اخمی واضح روی صورتش بود دلم هری ریخت
تمام افکار منفی قبل از دکتر به ذهنم رسید …
با صدای هر قدمش انگار پتک به سر من میکوبیدن…
حالابه من رسیده بود و روبروم ایستاده بود و سعی داشت لبخند بزنه
اما واضح بود نمیتونه تظاهر کنه…
دکتر -سلام خانم سمایی …بفرمایید از این طرف …
همراهش بدون حرفی راه افتادم …
سعی کردم محکم باشم
حس آدمایی رو داشتم که داشتن سلاخیش میکردن…
قدمهام سست بود …
هر آن احتمال سقوطم بود …
میدونستم خبر بدی برام داره …
از پوف های بلندی که میکشید معلوم بود
با هم وارد اتاق شدیم وروبروم روی مبلی نشست …
دکتر – شما همراه ندارید … ؟

 

لینک های دانلود :

 

دسته بندی : رمان عاشقانه ,
بازدید : 2074 بازدید
دانلود رمان ازدواج اجباری دریا و امیر

دانلود رایگان رمان ازدواج اجباری دریا و امیر بدون سانسور نسخه pdf و تبلت و موبایل اندروید و ایفون با لینک مستقیم

 

 

 

نام رمان : ازدواج اجباری ( دریا و امیر ، بهار و کامران ، رزا و ساشا )

ژانر : عاشقانه

ارائه دهنده : پرتال زیباچه

 

مقدمه :

آقا تو رو خدا رحم کنید!پولتون رو پس میدم.
با پوزخند به بابام خیره شده بودم البته اگه میشد اسمش رو میشد گذاشت بابا یه معتاد بود که کارش قمار و مواد کشیدن بود مادر بدبختم بخاطر کتک هاش مرد.

عین سگ داشت کتک میخورد.بیخیال با لذت به کتک خوردنش خیره شده بودم که نگاهش بهم افتاد با دیدنم با صدای خمارش گفت:
_دخترم!به دادم برس.

بدون توجه به حرفش خواستم برم از خونه بیرون که صدای مرد بلند شد:
_دخترته؟!

_آره آقا.!

 

نگاهم و به مرد مسن روبروم دوختم که با پوزخند نگاه خریدارانه ای به هیکلم انداخت و رو به پدرم گفت:
_دخترت رو بجای طلبم میبرم!

با عصبانیت بهش خیره شدم چی داشت میگفت این مرتیکه من رو بجای طلبش ببره مگه وسیله بودم!

صدای شاد بابا باعث شد شکه و بهت زده بهش خیره بشم.

_آره آقا این دختر کنیزتون میشه.

_کنیز نمیخوام زیرخواب پسرم میشه و براش یه وارث بدنیامیاره.

بابهت و چشمهای اشکی بهشون خیره شده بودم چی داشتن میگفتن مگه من کالا بودم که من رو برای پسرش میخواست به جای پول ببره.

با گریه داد زدم:
_چی دارید میگید ؟!من جایی نمیام.

با نفرت رو به مرد مسن داد زدم:
_من هیچ جانمیام گمشو از اینجا.

به سمتم اومد چونم رو توی دستهاش گرفت و نگاهی بهم انداخت و گفت؛
_خفه شو!تو همسر پسر من میشی وگرنه پدرت رو جلوی چشمهات تیکه تیکه میکنم خود تو رو هم زیرخواب نگهبانام میکنم فهمیدی؟!

با ترس بهش خیره شده بودم که…

 

خلاصه رمان ازدواج اجباری :

دختری به اسم بهار ، که یه روز موقع برگشت از مدرسه متوجه ماشین ناشناسی جلوی در خونشون میشه که با اتفاق ناگواری مواجه میشه و مسیر زندگیش رو پر فراز و نشیب میکنه …


 توجه :

این رمان توسط نویسنده های چون دریا و امیر ، بهار و کامران ، رزا و ساشا نیز منتشر شده که این موارد کذب است و اصل رمان ازدواج اجباری توسط سارا بلا منتشر شده


لینک های دانلود :

 

دانلود رمان نوای قلب ماه راز
پنجشنبه 23 اسفند 1397 -
دسته بندی : رمان عاشقانه ,
بازدید : 259 بازدید
دانلود رمان نوای قلب ماه راز

دانلود رایگان رمان دانلود رمان نوای قلب ماه راز بدون سانسور نسخه pdf و تبلت و موبایل اندروید و ایفون با لینک مستقیم

 

 

 

نام رمان : نوای قلب ماه راز

ژانر : عاشقانه

ارائه دهنده : پرتال زیباچه

 

مقدمه :

این روزها که ما تنهاییم و دلمون می‌خواد یکی باشه که وصله تنمون و از خودمون باشه رو پیدا نمی‌کنیم چه بسا که سخت میشه پیدا کرد تا تکیه‌گاهی پیدا کنی که سرت و بذاری رو شونه‌اش و مظلومانه گریه کنی. بگذار بگویند دلی است که محتاج دلدار است. دلدار دلی وصله به دل میثم و حسرت است. حسرتی که با از دست دادن مادربزرگش و با ورود به خانواده جدید با نام دیگرش ماه راز زندگی جدیدی را آغاز می‌کند. حسرت دختری تنها، که فکر می‌کرد همه درهای خدا به روی او بسته شده، با آن حال هنوز ایمان خود به خدا را از دست نداده است و امیدوار است. زندگیِ ماه راز با ورود دکتر میثم فلاحی در کل تغییر می کند. و اتفاقاتی بین عشق و قلب و زندگی در پیش دارد.

 

خلاصه رمان نوای قلب ماه راز :

حسرت، دخترکی تنها بدون هیچ خانواده‌ای که تنها امیدش مادربزرگش بوده و هست. کسی که پس از ۱۴ سال او را بزرگ کرد تا اینکه به ۲۰ سالگی رسید. ۱۴ سال پیش یک تصادف، خدا خانواده حسرت را از او گرفت. مادر و پدرش و برادر بزرگش را. حسرت خود به تنهایی، پیشرفت کرد و به دانشگاه رسید و در رشته مورد علاقه‌اش کنکور داد و رتبه تک رقمی را آورد و به عنوان یک دانشجوی نمونه در دانشگاه پذیرفته شد. و تحصیل او در دانشگاه آغاز شد. امشب، شب است. شبِ هوای من. یک شب بارانی. برای دل تنهای من. حسرت، همانند اسمش در طول سال‌های زندگی‌اش سختی‌های فراوانی کشید و رنج‌های بسیاری را متحمل شد. در واقع عمر شادی‌های او خیلی کم بود. ته مایع شادی‌های او به خاطر حضور گرم مادربزرگش است که او را بزرگ کرده و حیات بخشیده. حسرت با آن حالی که خانواده‌اش را از دست داد و سختی‌های زندگی را پشت سر نهاد. ولی، هرگز لحظه‌ای در دل نگفت ” خدایا تو مقصر مرگ خانواده‌ی منی” تقدیرش همین بوده و خدا را بی‌انصاف تلقی نکرد و همه چیز را به دست سرنوشت سپرد. او به قسمت روزگار اعتقاد داشت. او در همه حال خدا را تکیه گاه خود قرار داد و امیدش را نسبت به او از دست نداد. با اینکه زیاد اهل نماز و قرآن نبود. اما، دوست داشت و دارد. و در ماه‌های محرم و رمضان و… سجده شکر و نمازش را به جا می‌آورد. امشبم را قرار است با تو، سپری کنم. خداوندا… یه امشب را به من فرصت بده که، با باران آسمانت خیس‌تر از هر باران شوم.

 


لینک های دانلود :

 

دانلود رمان برگ و باران
پنجشنبه 23 اسفند 1397 -
دسته بندی : رمان عاشقانه ,
بازدید : 210 بازدید
دانلود رمان برگ و باران

دانلود رایگان رمان برگ و باران بدون سانسور نسخه pdf و تبلت و موبایل اندروید و ایفون با لینک مستقیم

 

 

 

نام رمان : برگ و باران

ژانر : عاشقانه

ارائه دهنده : پرتال زیباچه

 

مقدمه :

مردی از تبار غم، مردی عاشق، مردی پر از غرور! سپنتا پسری است که از یه خانواده با اصل و نصب مشهور تهران به حساب می‌آد. عاشق دختری به اسم نیکو است. او طی اتفاقاتی نا به هنجار، از طریق دوست نابابش فرنود، ناخواسته به مواد رو می‌برد و از همین راه، زندگی و تمام خانواده‌اش را از دست می‌دهد، حتی عشقش را ! این رمان جلد اول است.

 

خلاصه رمان برگ و باران :

راوی: دانای کل او بود و انگار کسی نبود، او بود و انگار روزش جهنم بود و شبش آه و واویلا. یک زمانی همه کس داشت و حالا… تنها بود و هیچ‌کس را ندارد. زمانی مقام و درجه و منزلت داشت و حالا… انگار هیچ‌چیز نبود و خودش را انگل اجتماع می‌دید. به راستی انگل اجتماع بود؟ به خدا اگر بوده باشد! غمگین بود و افسرده و این مرد رنج کشیده‌ی دنیا، دردهای بسیار زیادی در سینه داشت و مدتی بود فهمیده بود که ناراحتی قلبی دارد و از دارو استفاده می‌کرد فقط به خاطر تنها رفیق بچگی‌اش که به او اصرار می‌کرد و به زنده بودن او ایمان داشت ولی… این او بود که امیدی به زنده بودن خود نداشت. کامیار شخصی بود که پا به پای او مانده بود و او را مراقب بود و لحظه به لحظه چک می‌نمود. وگرنه اگر به او باشد که این روزها مرگ تنها آرزوی اوست. افسرده در بهشت زهرا نشسته بود و مزار سرد مادرش را با گلاب می‌شست و دست می‌کشید. و خاطره‌های با مادر بودنش را در ذهن تداعی می‌کرد. شعری را که مادرش در دوران طفولیت او همیشه برایش می‌خواند را آهسته زمزمه می‌کرد. آهسته با خودش که انگار دارد برای مادرش حرف می‌زد، گفت: – مامان؟ یادت هست همیشه این شعر و برایم می‌خواندی؟ و بعد هم دوباره از نوع شروع به خواندن کرد و زمزمه وار شعر زیبا را بر لب جاری ساخت. – لالا لالا گل پونه. گل زیبای بابونه. بپوش از برگ گل پیرهن. هوا گرمه تابستونه. لالا لالا شب تیره. بخواب گلبرگ من! دیره.

 

این حس زودگذر نیست. عاشق شدم. این عشق زود گذر نیست. من دل بسته‌ام. این دل بستن رها شدن نیست. من خطا کردم. اما، عاشق شدن که گناه نیست. قلب من ترک خورده است. این ترک‌ها عادی نیست. حس من پر از مفهوم است و… بیهوده نیست. من با تو شاد هستم. این شادی ابدی نیست. بیا بهانه قلبم باش و… در انگشتان دستم اسیر باش و… بیا جادوی این طلسم را بشکن و… بگو قلبم با تو اسیر گشته. بیا حس منو درک کن و… بگو این‌ها همش خاطره هست و… همه‌اش با تو ابدی نیست. ابدی نیست.لینک های دانلود :

 

دانلود رمان برادرانه
پنجشنبه 23 اسفند 1397 -
دسته بندی : رمان عاشقانه ,
بازدید : 248 بازدید
دانلود رمان برادرانه

دانلود رایگان رمان برادرانه بدون سانسور نسخه pdf و تبلت و موبایل اندروید و ایفون با لینک مستقیم

 

 

 

نام رمان : برادرانه

ژانر : عاشقانه

ارائه دهنده : پرتال زیباچه

 

مقدمه :

رمان روایت زندگی دو تا برادر هستش که خانواده‌شون رو توی بچگی از دست دادند. برادر بزرگ تر اما هیچ وقت نمیذاره که برادر کوچیک تر کمبودی احساس کنه. تموم زندگیش رو به پای اون می ذاره تا برادرش توی آرامش باشه. از عشق زندگیش دست میکشه و هر بار توی مشکلات به فریاد برادرش می رسه اما… اما برادر کوچیک تر سر یه لجبازی، تموم خوبی های برادرش رو فراموش می کنه و از برادرش دور می شه و زندگی خودش رو نابود می کنه اما باز هم برادر بزرگ تر فرشته‌ی نجاتش می شه…

 

خلاصه رمان برادرانه :

بیست سال قبل زمانی که شروین «برادر بزرگ تر» ده سالش بود.) با تعجب داشتم به پدر و مادرم که داشتند تند تند لباس هاشون رو داخل چمدون می ذاشتن نگاه می کردم. جلو تر رفتم. -بابا کجا می خوایید برید؟ ما تنها چیکار کنیم؟ بابا به سمتم اومد و دست هاش رو روی شونه هام گذاشت و آروم فشرد. -گل پسر بابا، ما می ریم کرج پیش عمه‌ت حالش خوب نیست و داره نفس های آخر رو می کشه. تو و شاهین خونه باشید به سارا خانومم می گم بیاد پیشتون. خواستم چیزی بگم که دستی به موهام کشید و توی چشم هام زل زد. -بابا جان ما مجبوریم که بریم و مجبوریم که این بار شما رو توی خونه بزاریم و تنها بریم. مواظب داداشت باش. پام رو روی زمین کوبیدم ...لینک های دانلود :

 

دانلود رمان شبیه خودش
پنجشنبه 23 اسفند 1397 -
دسته بندی : رمان عاشقانه ,
بازدید : 262 بازدید
دانلود رمان شبیه خودش

دانلود رایگان رمان شبیه خودش بدون سانسور نسخه pdf و تبلت و موبایل اندروید و ایفون با لینک مستقیم

 

 

 

نام رمان : شبیه خودش

ژانر : عاشقانه

ارائه دهنده : پرتال زیباچه

 

مقدمه :


هیچوقت به تهش فکر نکن چون ممکنه برسی به غم ته زندگی به این قشنگی ، میرسی به مرگ ته زندگی یه روز خوب ممکنه برسی به یه شب پر از فکر و خیال ته یه خاطره ی قشنگ ممکنه برسی به یک یادش بخیر از حس و حال الآنت لذت ببر در لحظه زندگی کن به تهش فکر نکن ...

 

 

خلاصه رمان شبیه خودش :

با سیلی محکمی که به گوشش میخورد روی زمین می افتد و با نفرت به مردی نگاه میکند که بهترین سالهای عمرش را حرام کرده بود عماد در حالی که از شدت خشم نفس نفس میزد به آشوبی که وسط پذیرایی افتاده بود و با چشم هایی که سیاهی اش ترسناک و نفرت درونش وحشتناک بود نگاه کرد سینه اش از شدت خشم بالا و پایین میشد و دست هایش مشت بود دست آشوب آرام روی گونه اش نشست و تنها نگاهش کرد دلش به حال خودش میسوخت مهم ترین سالهای عمرش را صرف چه کسی کرده بود ؟ کسی که بعد از کار ناجوانمردانه اش حتی ذره ای پشیمانی در چشم هایش نبود اهالی عمارت جمع شده بودند و به مشاجره ی زن و مردی نگاه میکردند که سالها حتی با هم بلند حرف نزده بودند چه برسد به سیلی که آشوب از عماد خورده بود آشوب بزاقش را جمع کرد و جلوی پای عماد انداخت عماد وحشی شد و درست مثل همان شیرهایی که برای محافظت از مرزشان میغرند عربده زد : ” من نکردم ”لینک های دانلود :

 

بازدید : 512 بازدید
دانلود رمان در پی انتقام سانسور نشده نسخه تبلت، موبایل، جاوا، اندروید، pdf ،ایفون، apk

دانلود رایگان رمان درپی انتقام بدون سانسور نسخه pdf و تبلت و موبایل اندروید و ایفون با لینک مستقیم

 

 

 

نام رمان : در پی انتقام

ژانر : پلیسی،انتقامی،عاشقانه

ارائه دهنده : پرتال زیباچه

 

خلاصه رمان در پی انتقام :

رمان در پی انتقام در مورد سه تا دوست که مثل سه برادرن و هر سه پلیس هستند . داستان با به قتل رسیدن یکی از اون ها شروع می شه و اون دوتا می خوان انتقام بهترین دوستشون رو بگیرن…ساعت چهار صبح بود که سریع از خانه بیرون زد و سوار ماشینش شد و با سرعت حرکت کرد.امیدوار بود هر چه شنیده اشتباه باشد. آشفته و نگران بود و از نگرانی و استرس قلبش تند تند می زد.حس می کرد این مسیر چه قدر دور است.

قسمتی از متن رمان در پی انتقام :

وقتی به آن جا رسید با دیدن ماشین های پلیس که با چراغ های

گردان خیابان را روشن کرده بودند و همسایه ها

که در آن جا جمع شده بودند، امیدش به یأس دانلود رمان در پی انتقام

تبدیل شد و با سرعت از ماشینش پیاده شد

و به سمت خانه دوید. دانلود رمان در پی انتقام

از داخل صدای گریه و جیغ و داد می آمد،

پس هر آن چه شنیده راست بود.دانلود رمان در پی انتقام

وارد خانه شد که سهیل در حالی که گریه می کرد

به سمتش آمد و گفت: امیرعلی بیا اینجا و به یه یک اتاق اشاره کرد.

امیرعلی با قدم های سست و لرزان به سمت اتاق قدم برداشت .صدای چیک چیک دوربین ها اولین چیزی بود که به گوشش خورد ،داشتند از آن جسد که وسط اتاق بود عکس می گرفتند.

بغض بدی به گلویش چنگ می انداخت ولی قدرت شکستن آن را نداشت .دانلود رمان در پی انتقام سهیل هم کنار امیرعلی نشست و با گریه گفت :مهرانسه پلیس هستند دانلود رمان در پی انتقام داستان با به قتل رسیدن یکی از اون ها شروع می شه و اون دوتا می خوان انتقام بهترین دوستشون رو بگیرن…

ساعت چهار صبح بود که سریع از خانه بیرون زد و سوار ماشینش شد و با سرعت حرکت کرد.امیدوار بود هر چه شنیده اشتباه باشد. آشفته و نگران بود و از نگرانی و استرس قلبش تند تند می زد.حس می کرد این مسیر چه قدر دور است.

 

لینک های دانلود :

 

 

بازدید : 392 بازدید
دانلود رمان عروس جن سانسور نشده نسخه تبلت، موبایل، جاوا، اندروید، pdf ،ایفون، apk

دانلود رایگان رمان عروس جن بدون سانسور نسخه pdf و تبلت و موبایل اندروید و ایفون با لینک مستقیم

 

نام رمان : دور باطل

ژانر : ترسناک ، عاشقانه

ارائه دهنده : پرتال زیباچه

 

مقدمه :
تردید در بودن یا نبودن دنیا جای ترسناکی است برای زندگی کردن

خلاصه رمان عروس جن :

اشتیاق و علاقه تبدیل به یه نفرت میشود نفرتی که قبل از آن علاقه شدید وجود داشته و نفرتی به علاقه و عشق تبدیل میشود در حالی که قبل میخواست انتقام بگیرد ؛ این روند، سرنوشت زندگی دخترکی تغییر میکند.

قسمتی از متن رمان عروس جن :
نمی دانم چه قدر گذشت که با دیدن سایه ای ترسیده خزیدم زیر پتو . دست هایم یخ زده بود هر لحظه سایه بزرگ تر میشد یواش، یواش بهم نزدیک تر میشد . باز همان جمله تکرار شد بعد از همان جمله جمله ای دیگری گفت که متوجه نشدم … خیلی میترسیدم آخر تا به حال هر روشی انجام میدادم موفق نمیشدم ولی این روش…
با شکستن پنجره جیغی کشیدم ….فقط صلوات میفرستادم تا این سایه برود .به قول مامان جانم من آخر با اینکار هایم کار دست خودم میدهم. نمیدانم چه قدر گذشت که هیچ صدایی نمی شنیدم


لینک های دانلود :

 

بازدید : 2451 بازدید
دانلود رمان کی گفته من شیطونم بدون سانسور نسخه تبلت، موبایل،جاوا، اندروید، pdf ،apk ،آیفون و کامپیوتر

دانلود رمان کی گفته من شیطونم بدون سانسور نسخه تبلت و موبایل و ایفون

 

نام رمان : کی گفته من شیطونم

ژانر : طنز

ارائه دهنده : پرتال زیباچه

 

خلاصه داستان کی گفته من شیطونم :

من دیـــوانه ی آن لـــحظه ای هستــم که تو دلتنگم شوی… و محکم در آغوشم بگیــری …

و شیطنت وار ببوسیم … و من نگذارم…عشق من … بوسه با لـــجبازی، بیشتر می چسبـــد!!! … پایان خوش

 

لینک های دانلود :

دانلود نسخه پی دی اف pdf  با لینک مستقیم : کلیک کنید

دانلود نسخه اندروید موبایل : کلیک کنید

epubمستقیم»ایپد،ایفون،تبلت

 

دسته بندی : رمان عاشقانه ,
بازدید : 662 بازدید
دانلود دانلود رمان توسکا بدون سانسور نسخه تبلت، موبایل،جاوا، اندروید، pdf ،apk ،آیفون

دانلود رمان توسکا بدون سانسور نسخه تبلت و موبایل و ایفون

نام رمان : توسکا

ژانر : عاشقانه - طنز

ارائه دهنده : پرتال زیباچه

 

خلاصه داستان توسکا :

به ساعتم نگاه کردم و غر زدم …- اه … چهار ساعته اینجا علاف شدیم … طناز … خاک بر سرت اینجا همش کلاه برداریه بیا بریم یه کوفتی بکنیم تو این شیکمامون … مردم از گشنگی … از ساعت شش صبح تا حال اینجاییم

 

لینک های دانلود :

دانلود نسخه پی دی اف pdf  با لینک مستقیم : کلیک کنید

دانلود نسخه اندروید موبایل : کلیک کنید

دانلود نسخه فشرده زیپ با لینک مستقیم : کلیک کنید

epubمستقیم»ایپد،ایفون،تبلت

 

1. رمان توسکا
2. رمان توسکا 2
3. رمان توسکا 2 احسان و طناز
4. رمان توسکا 2 هما پور اصفهاني
5. رمان توسکا 28
6. دانلود رمان توسکا 2
7. دانلود رمان توسکا 2 احسان و طناز
8. دانلود رمان توسکا 2 براي اندرويد
9. دانلود رمان توسکا 2 pdf
10. دانلود رمان توسکا 2 هما پور اصفهاني
11. رمان توسکاي 2
12. رمان توسکا زیباچه
13. دانلود رمان توسکا زیباچه
14. رمان توسکا در زیباچه
15. دانلود رمان توسکا از زیباچه
16. رمان توسکا از زیباچه
17. دانلود رمان توسکا سايت زیباچه
18. دانلود رمان توسکا در زیباچه
19. دانلود رمان توسکا انجمن زیباچه
20. رمان توسکا دانلود
21. رمان توسكا دانلود
22. رمان توسکا دانلود pdf
23. رمان توسکا دانلود براي کامپيوتر
24. رمان توسکا دانلود براي اندرويد
25. رمان توسکا زیباچه
26. رمان توسکا از زیباچه
27. دانلود رمان توسکا بدون سانسور
28. دانلود رمان توسکا براي موبايل
29. رمان توسکا براي موبايل
30. رمان توسکا براي موبايل اندرويد
31. رمان توسکا براي موبايل جاوا
32. رمان توسکا براي موبايل pdf
33. دانلود رمان توسکا براي موبايل اندرويد
34. دانلود رمان توسکا براي موبايل با فرمت جاوا
35. دانلود رمان توسکا براي موبايل جاوا
36. دانلود رمان توسکا براي موبايل pdf
37. رمان توسکا هما پور اصفهاني براي موبايل
38. رمان توسکا هما پور اصفهاني
39. رمان توسکا هما پور اصفهاني pdf
40. دانلود رمان توسکا هما پور اصفهاني
41. رمان توسکا از هما پور اصفهاني
42. رمان توسکا نوشته هما پور اصفهاني
43. دانلود رمان توسکا از هما پور اصفهاني
44. دانلود رمان توسکا نوشته هما پور اصفهاني
45. دانلود رمان توسکا هما پور اصفهاني pdf
46. رمان توسکا قسمت اول
47. رمان توسكا قسمت اول
48. رمان توسکا قسمت دوم
49. رمان توسكا قسمت دوم
50. رمان توسكا قسمت هفتم
51. رمان توسکا قسمت ششم
52. رمان توسکا قسمت هفتم
53. دانلود رمان توسکا قسمت اول
54. متن رمان توسکا قسمت اول
55. خواندن رمان توسکا قسمت اول
56. رمان توسکا براي اندرويد
57. رمان توسکا براي اندرويد دانلود
58. دانلود رمان توسکا براي اندرويد apk
59. رمان توسکا براي گوشي اندرويد
60. دانلود رمان توسکا براي اندرويدpdf
61. دانلود رمان توسکا براي اندرويد گوشي
62. رمان توسکا اندرويد
63. دانلود رايگان رمان توسکا براي اندرويد
64. رمان توسکا pdf
65. دانلود رمان توسکا pdf
66. دانلود رمان توسكا pdf
67. دانلود رمان توسکا pdf براي موبايل
68. دانلود رمان توسکا pdf بدون سانسور
69. رمان توسکا براي pdf
70. رمان توسکا با فرمت pdf
71. دانلود رمان توسکا براي pdf
72. دانلود رمان توسكا براي pdf
73. رمان توسکا قسمت سوم
74. دانلود رمان توسکا قسمت دوم
75. خواندن رمان توسکا قسمت دوم
76. متن رمان توسکا قسمت دوم
77. دانلود رمان توسکا قسمت سوم
78. متن رمان توسکا قسمت سوم
79. خواندن رمان توسکا قسمت سوم
80. دانلود رمان توسکا 2.احسان و طناز
81. دانلود رمان توسکا 2 براي کامپيوتر
82. دانلود رمان توسکا 2 براي موبايل
83. دانلود رمان توسکا 2 apk
84. دانلود رمان توسکا 2 براي جاوا
85. دانلود رمان توسکاي 2
86. دانلود کتاب توسکا زیباچه
87. دانلود رمان توسکا از سايت زیباچه
88. دانلود رمان توسكا براي ايفون
89. دانلود رمان توسکا نسخه pdf
90. دانلود رمان توسکا با pdf
91. دانلود رمان توسکا فرمت pdf
92. دانلود رايگان کتاب رمان توسکا براي کامپيوتر
93. دانلود رمان توسکا براي کامپيوتر pdf
94. دانلود رايگان رمان توسکا براي کامپيوتر
95. دانلود رمان توسکا بدون سانسور براي کامپيوتر
96. دانلود کامل رمان توسکا براي کامپيوتر
97. دانلود رمان توسکا هما پور اصفهاني براي کامپيوتر
98. دانلود رمان توسکا از هما پور اصفهاني براي کامپيوتر
99. دانلود رمان توسکا بدون سانسور براي اندرويد
100. دانلود رمان توسکا براي اندرويد با لينک مستقيم
101. دانلود رمان توسکا براي اندرويد با فرمت apk
102. دانلود رمان توسکا از سايت زیباچه
103. رمان توسکا در زیباچه
104. دانلود رمان توسکا سايت نگاه
105. دانلود رمان توسکا ازسايت نگاه
106. دانلود رمان توسکا بدون سانسور pdf
107. دانلود رمان توسكا بدون سانسور
108. دانلود رمان توسکا بدون سانسورapk
109. دانلود رمان توسکا بدون سانسور براي موبايل
110. دانلود رمان توسکا بدون سانسور با فرمت apk
111. دانلود رمان توسکا بدون سانسور براي جاوا
112. دانلود رمان توسکا بدون سانسور پي دي اف
113. دانلود رمان توسکا براي موبايل با فرمت اندرويد
114. دانلود رمان توسکا براي موبايل سامسونگ
115. دانلود رمان توسکا براي موبايل انرويد
116. دانلود رمان توسکا براي موبايل پرنيان
117. دانلود رمان توسکا براي موبايل نسخه کتابچه
118. دانلود رمان توسکا براي موبايل با فرمت pdf
119. دانلود رمان توسکا pdf موبايل
120. دانلود رمان توسکا هما پور اصفهاني براي موبايل
121. رمان تقاص هما پور اصفهاني pdf
122. رمان قرار نبود هما پور اصفهاني pdf
123. دانلود رمان تقاص هما پور اصفهاني pdf
124. دانلود رمان تقاص از هما پور اصفهاني pdf
125. رمان توسکا از هما پور اصفهاني pdf
126. دانلود رمان قرار نبود هما پور اصفهاني pdf
127. دانلود رمان توسکا از هما پور اصفهاني pdf
128. دانلود رمان توسکا هما پور اصفهاني کاربر انجمن
129. دانلود رمان توسکا هما پور اصفهاني براي اندرويد
130. دانلود رمان توسکا هما پور اصفهاني apk
131. دانلود رمان توسکا از هما پور اصفهاني براي اندرويد
132. دانلود رمان توسکا نوشته ي هما پور اصفهاني
133. دانلود رمان توسکا از هما پور اصفهاني بدون سانسور
134. دانلود رمان تقاص نوشته هما پور اصفهاني
135. دانلود رمان تقاص نوشته ي هما پور اصفهاني
136. دانلود کتاب تقاص هما پور اصفهاني pdf
137. دانلود رمان تقاص از هما پور اصفهاني براي pdf
138. رمان توسکا از قسمت اول تا اخر
139. رمان توسکا قسمت آخر
140. رمان توسكا قسمت اخر
141. رمان توسکا قسمت سيزدهم
142. رمان توسکا قسمت هفدهم
143. رمان توسکا قسمت يازدهم
144. رمان توسکا قسمت نوزدهم
145. رمان توسکا قسمت شانزدهم
146. رمان توسکا قسمت بيستم
147. رمان توسکا قسمت 6
148. رمان توسکا قسمت پانزدهم
149. رمان توسکا قسمت 7
150. خواندن رمان توسکا قسمت ششم
151. خواندن رمان توسکا قسمت هفتم
152. دانلود کتاب رمان توسکا براي اندرويد
153. دانلود برنامه رمان توسکا براي اندرويد
154. دانلود رمان توسکا اندرويد apk
155. دانلود رمان توسکا براي موبايل با فرمت apk
156. دانلود رمان توسکا براي گوشي اندرويد
157. دانلود رمان توسکا براي گوشيه اندرويد
158. دانلود رمان توسکا برا گوشي اندرويد
159. دانلود رمان توسکا مخصوص گوشي اندرويد
160. دانلود رمان توسکا براي گوشي هاي اندرويد
161. دانلودرمان توسکا براي گوشي اندرويد
162. دانلود رمان توسکا اندرويد
163. رمان توسکا با فرمت اندرويد
164. رمان توسکا مخصوص اندرويد
165. دانلود رمان توسکا اندرويدapk
166. دانلود رايگان رمان توسکا براي موبايل
167. دانلود رمان توسکا pdf
168. دانلود رمان توسکا pdf براي اندرويد
169. دانلود کتاب توسکا pdf
170. رمان توسکا نسخه pdf
171. رمان توسکا بافرمت pdf
172. دانلود رمان توسکا با فرمت pdf
173. دانلود رمان توسکا براي کامپيوتر
174. دانلود کتاب توسکا براي کامپيوتر
175. دانلود رمان توسكا براي كامپيوتر
176. رمان توسکا قسمت دوازدهم

دسته بندی : رمان عاشقانه ,
بازدید : 3201 بازدید
دانلود رمان خدمتکار پر دردسر سانسور نشده نسخه تبلت، موبایل،جاوا، اندروید، pdf ،apk ،آیفون

 دانلود رمان خدمتکار پر دردسر بدون سانسور نسخه تبلت و موبایل و ایفون

 

نام رمان : خدمتکار پر دردسر

ژانر : عاشقانه

ارائه دهنده : پرتال زیباچه

 

 

داستان خدمتکار پر دردسر درمورد يه دختریه كه توي يه تصادف پدر و مادرشو از دست ميده و با خواهر كوچولوش توي يه خونه ي كوچك زندگي ميكنه. به فقر بدي دچار ميشه كه حتي حاضر ميشه براي پول خدمتكار هم بشه.از طرف زن همسايشون با يه خانومي پولدار آشنا ميشه كه دنبال خدمتكار ميگرده وبراي كار به اونجا ميره و ...

 

خلاصه رمان :

خلاصه:داستان درمورد يه دختره كه توي يه تصادف پدر و مادرشو از دست ميده و با خواهر كوچولوش توي يه خونه ي كوچك زندگي ميكنه. به فقر بدي دچار ميشه كه حتي حاضر ميشه براي پول خدمتكار هم بشه.از طرف زن همسايشون با يه خانومي پولدار آشنا ميشه كه دنبال خدمتكار ميگرده وبراي كار به اونجا ميره....

شروع رمان:_جدي ميگي يا داري شوخي ميكني سارا؟

سارا:نه بابا دروغم چيه؟هموني كه ميخواي شد.
از خوشحالي رو پام بند نبودم.بلند شدم و بدو بدو پريدم بغل سارا.(دوستم و دختر همسايمون)
سارا:اوه.خفم كردي.نميخواد تشكر كني.تشكر كردنتم خركيه. مراقب باش ميري اونجا آبرومون رو نبري.
_من؟ نه بابا.من قاشق قاشق آبرو جمع ميكنم.
سارا:راستي مهسا پس فردا بايد زنگ بزني به خانوم اميني.

_كي هست حالا؟
سارا:ابله.هموني كه ميخواي بري خونشون.
_آها.فهمستم.(فهميدم)
سارا:فكر نكنم فهميده باشي.من ميرم خونمون كه كلي كار دارم.مامانم گفته كه ظهر نمياد خونه.كاراي خونه با منه.فعلا باي.از طرف من مهشاد جونم ببوس.
_باشه گوگولي.برو به سلامت.براي خانواده هم سلام برسون.بوي بوي.
سارا رو تا دم در بدرقه كردم.خدايا شكرت.خدايا واقعا شكرت.ازت ممنونم.بلند شدم و وضو گرفتم و نمازمو خوندم. صداي زنگ در اومد.رفتم و درو باز كردم.معلومه ديگه.مهشاده.مهشاد با هيجان وارد شد.
مهشاد:سنام (سلام)آجي جونم.خوبي؟
رفتم بغلش كردم ومحكم بوسش كردم.
_آره نفسم.تو خوب باشي منم خوبم.خوش گذشت خونه ي پريناز اينا؟
مهشاد:آله (آره).وااي آجي جونم.نبودي.پليناز يه علوسك خوكشل (عروسك خوشگل)گنده داشت.اينگد (اينقدر) ناناس (ناناز)بود.
به مهشاد كه داشت با ذوق وشوق از عروسك حرف ميزد نگاه كردم.اونقدر وضع ماليمون بده كه نميتونم يه عروسك براش بخرم.
_مهشاد.بدو برو دست وصورتتو بشور كه ناهارمونو بخوريم.
مهشاد:چشم.
وسايل رو آماده كردم و سفره رو پهن كردم.نون و ماست داشتيم.يكي نيست به من بگه آخه نون و ماست وسايل حاضر كردن داره آيا؟!

 

لینک های دانلود :

دانلود نسخه پی دی اف pdf  با لینک مستقیم : کلیک کنید

دانلود نسخه اندروید موبایل : کلیک کنید

دانلود نسخه فشرده زیپ با لینک مستقیم : کلیک کنید

epubمستقیم»ایپد،ایفون،تبلت

دسته بندی : رمان عاشقانه ,
بازدید : 661 بازدید
دانلود رمان فانوسی برای شب سانسور نشده نسخه تبلت، موبایل،جاوا، اندروید، pdf ،apk ،آیفون

دانلود رمان فانوسی برای شب بدون سانسور نسخه تبلت و موبایل و ایفون

 

نام رمان : فانوسی برای شب

ژانر : عاشقانه

ارائه دهنده : پرتال زیباچه

 

خلاصه داستان فانوسی برای شب :

فانوسی برای شب روایتگر داستان زندگی دختری نوزده ساله به نام پروازه که پس از هشت سال و با تجربه ی یه رابطه ی تلخ به ایران بر میگرده و به طرزی غیر قابل پیش بینی دل بسته ی کسی می شه که کل زندگیشو متحول می کنه اما بروز مشکلات و حوادثی باعث دور شدن این دو می شه. تا این که پس از سه سال پرواز عشق قدیمیشو تو یه شرایط غیر قابل باور و درحادثه ای عجیب مجددا ملاقات می کنه و همه ی باورش فرو میریزه و..

 

لینک های دانلود :

دانلود نسخه پی دی اف pdf  با لینک مستقیم : کلیک کنید

دانلود نسخه اندروید موبایل : کلیک کنید

epubمستقیم»ایپد،ایفون،تبلت

 

دسته بندی : رمان عاشقانه ,
بازدید : 634 بازدید
دانلود رمان پرستو ها در طلوع خورشید کوچ میکنند سانسور نشده نسخه تبلت، موبایل،جاوا، اندروید، pdf ،apk

دانلود رمان دور باطل بدون سانسور نسخه تبلت و موبایل و ایفون

 

نام رمان : پرستو ها در طلوع خورشید کوچ میکنند

ژانر : عاشقانه

ارائه دهنده : پرتال زیباچه

 

خلاصه داستان پرستو ها در طلوع خورشید کوچ میکنند :

داستان چهار تا ادم، یکی مغرور از دماغ فیل افتاده. یکی عقده ای و بدشانس! یکی خشک و منظم، یکی پرانرژی و ریسک پذیر.
این چهار تا داستانشون چیه؟ چطور میشه که سر راه هم قرار می گیرند؟ راز هر کدوم چیه؟ مثل بقیه ی رمان ها دو به دو به هم نمی رسند،
نه اونی که تو فکر می کنی نیست، این رمان متفاوته و شخصیت هاش یک جورایی برای اولین بار توصیف میشند!

 

 

لینک های دانلود :

دانلود نسخه پی دی اف pdf  با لینک مستقیم : کلیک کنید

دانلود نسخه اندروید موبایل : کلیک کنید

epubمستقیم»ایپد،ایفون،تبلت

 

بازدید : 355 بازدید
دانلود رمان بازی سرنوشت بدون سانسور نسخه تبلت، موبایل، جاوا، اندروید، pdf ،ایفون، apk

دانلود رمان بازی سرنوشت بدون سانسور نسخه تبلت و موبایل و ایفون

 

نام رمان : بازی سرنوشت

ژانر : عاشقانه- تخیلی

ارائه دهنده : پرتال زیباچه

 

خلاصه:

داستان زندگی شاهزاده ای که مثل تمام دختر ها عاشق میشه، توی مسیر زندگیش، به خاطر محدودیت هاش، خیلی ارزوهاش در بند بودند.
اما شاهزاده ی قصه ی ما سعی میکنه که قوانین بیرحم دوران خودش رو تغییر بده حداقل برای خودش.
با شهامت تمام به سمت عشق قدم بر میداره، اتفاقات جالب و جذابی واسش میفته.
غم هست، شادی هست، عشق هست، تنفر…
اما میتونه از پس تمام مشکلات بر بیاد؟ موفق میشه به ارزو هاش برسه، و زندگی که دوست داره با فردی که عاشقشه رو برای خودش بسازه؟

 

مقدمه:

سرنوشت ننوشت، گر نوشت، بد نوشت!
اما این را بدان؛ نمی توان سرنوشت را از سر نوشت!
بازی سرنوشت، رقص عشق .
خسته ام از رقص عشق .
از بازی سرنوشت.
مانده ام حیران دگر بار.
چراکه میکنم زندگی در این سوخته دیار.
بیتابم، تا کی بتابم؟!
برای جهان سردو دوراز نابم.
چقدر شمارم، لحظه های بی بخارم؟
برای دیدن تو؛ تویی که هستی گل بی خارم.
رویایی دارم که دیدن روی توست .
در دنیا یک چیز را دارم امید به داشتن دوست .
اری رویایم پرستش اوست.
می اندازم سیاهی را پوست.
میسوزانم تباهی .
میدرخشم چون ماهی.
میکنم با سرنوشت بازی.
باز دارم با عشق رقص زیبایی.

 

لینک های دانلود :

دانلود نسخه پی دی اف pdf  با لینک مستقیم : کلیک کنید

دانلود نسخه اندروید موبایل : کلیک کنید

دانلود نسخه فشرده زیپ با لینک مستقیم : کلیک کنید

epubمستقیم»ایپد،ایفون،تبلت

دسته بندی : رمان عاشقانه ,
بازدید : 343 بازدید
دانلود رمان راز شاهزاده شهر جادو بدون سانسور نسخه تبلت، موبایل، جاوا، اندروید، pdf ،ایفون، apk

دانلود رمان راز شاهزاده شهر جادو بدون سانسور نسخه تبلت و موبایل و ایفون

 

نام رمان : راز شاهزاده شهر جادو

ژانر : اجتماعی - عاشقانه

ارائه دهنده : پرتال زیباچه

 

خلاصه داستان رمان راز شاهزاده شهر جادو :

این رمان در مورد دختری با چهره ای بانمک به نام نگین که مثل دخترای دیگه جذابیتای خاص خودشو داره”نگین زندگی فوق العاده معمولی داره در کنار پدربزرگش روز های خوشیو سپری میکنه. اما این زندگی معمولی اونقدراهم طولانی نیست!!!
همه چیز چند ماه بعد از تولد ۱۸ سالگی نگین شروع میشه! توی یه روز عادی و آفتابی مثل تمام روزهای دیگه وقتی که داره از دانشگاه بر میگرده نزدیک خونه پسر بچه ی خوشگل و نازی رو میبینه که تک و تنها تو کوچه ایستاده ..آشنایی با این پسر بچه زندگیه دختر داستان مارو از این رو به اون رو میکنه و باعث تغییراتی تو زندگیش میشه که هیچ وقت حتی فکرشم نمیکرده…

 

 

لینک های دانلود :

دانلود نسخه پی دی اف pdf  با لینک مستقیم : کلیک کنید

دانلود نسخه اندروید موبایل : کلیک کنید

epubمستقیم»ایپد،ایفون،تبلت

بازدید : 4378 بازدید
دانلود رمان بی پناهم پناهم ده بدون سانسور نسخه تبلت، موبایل، جاوا، اندروید، pdf ،ایفون، apk

دانلود رمان بی پناهم پناهم ده بدون سانسور نسخه تبلت و موبایل و ایفون

 

نام رمان : بی پناهم پناهم ده

ژانر : اجتماعی - عاشقانه

ارائه دهنده : پرتال زیباچه

 

خلاصه داستان رمان بی پناهم پناهم ده :

آخرین چیزی که شنیدم صدای جیغ بلند یک زن بودوبعدش سیاهی بودوسیاهی…….بااحساس گرمای یک دست چشامو بازکردم.

خانم جان خوبی؟پاشواین آب قندوبخور.مستخدم دکتربودکه بانگرانی نگاهم میکرد.حواسم تازه داشت برمیگشت.


لینک های دانلود :

دانلود نسخه پی دی اف pdf  با لینک مستقیم : کلیک کنید

دانلود نسخه اندروید موبایل : کلیک کنید

دانلود نسخه فشرده زیپ با لینک مستقیم : کلیک کنید

epubمستقیم»ایپد،ایفون،تبلت

 

 

 

a. رمان بي پناهم پناهم ده قسمت اول
b. رمان بي پناهم پناهم ده قسمت دوم
c. رمان بي پناهم پناهم ده قسمت سوم
d. خواندن رمان بي پناهم پناهم ده به صورت آنلاين
e. رمان بي پناهم پناهم ده به صورت آنلاين
f. خواندن آنلاين رمان بي پناهم پناهم ده
g. رمان بي پناهم پناهم ده online
h. رمان بي پناهم پناهم ده انلاين
i. رمان بي پناهم پناهم ده به صورت انلاين
j. رمان بي پناهم پناهم ده براي کامپيوتر
k. رمان بي پناهم پناهم ده براي موبايل
l. رمان بي پناهم پناهم ده اندرويد
m. دانلود رمان بي پناهم پناهم ده براي کامپيوتر
n. دانلود رمان بي پناهم پناهم ده براي موبايل
o. دانلود رمان بي پناهم پناهم ده براي کامپيوتر pdf
p. دانلود رمان بي پناهم پناهم ده براي موبايل اندرويد
q. دانلود رمان بي پناهم پناهم ده اندرويد
r. دانلود رايگان رمان بي پناهم پناهم ده براي موبايل
s. رمان بي پناهم پناهم ده براي اندرويد
t. دانلود رمان بي پناهم پناهم ده براي کامپيوترpdf
u. دانلود رمان بي پناهم پناهم ده براي کامپيوتر بدون سانسور
v. دانلود کتاب رمان بي پناهم پناهم ده براي کامپيوتر
w. رمان بي پناهم پناهم ده براي موبايل اندرويد
x. دانلود رمان بي پناهم پناهم ده براي موبايل با فرمت جاوا
y. دانلود رمان بي پناهم پناهم ده براي موبايل جاوا
z. دانلود رمان بي پناهم پناهم ده براي موبايل با فرمت pdf
aa. دانلود رمان بي پناهم پناهم ده براي موبايلjava
bb. دانلود رمان بي پناهم پناهم ده مخصوص موبايل
cc. دانلود رمان بي پناهم پناهم ده بدون سانسور براي اندرويد
dd. رمان بي پناهم پناهم ده با فرمت اندرويد
ee. دانلود رمان بي پناهم پناهم ده براي اندرويد
ff. دانلود کتاب بي پناهم پناهم ده براي اندرويد
gg. دانلود کتاب بي پناهم پناهم ده براي موبايل اندرويد
hh. دانلود رمان بي پناهم پناهم ده براي اندرويد apk
ii. دانلود کتاب بي پناهم پناهم ده براي موبايل
jj. دانلود رمان بي پناهم پناهم ده با فرمت براي کامپيوتر pdf
kk. دانلود رمان بي پناهم پناهم ده براي گوشي هاي اندرويد
ll. دانلود رمان بي پناهم پناهم ده بدون سانسور براي کامپيوتر
mm. دانلود رمان بي پناهم پناهم ده مخصوص اندرويد
nn. رمان بي پناهم پناهم ده قسمت اخر
oo. دانلود رمان بي پناهم پناه ده
pp. رمان بي پناه پناهم ده براي موبايل
qq. دانلود رمان بي پناه پناهم ده pdf
rr. دانلود رمان بي پناه پناهم ده براي کامپيوتر
ss. دانلود رمان بي پناه پناهم ده براي اندرويد
tt. دانلود رمان بي پناه پناهم ده اندرويد
uu. دانلود رمان بي پناهم براي کامپيوتر
vv. دانلود رمان بي پناهم اندرويد
ww. دانلود رمان بي پناهم پناهم باش براي اندرويد
xx. دانلود رمان بي پناهم براي اندرويد
yy. رمان بي پناهم اندرويد
zz. دانلود رمان بي پناهم پناهم باش براي کامپيوتر
aaa. دانلود رمان بي پناهم پناهم باش اندرويد
bbb. دانلود رمان بي پناهم پناهم ده بدون سانسور اندرويد
ccc. رمان بي پناهم براي اندرويد
ddd. رمان بي پناهم پناهم باش اندرويد
eee. رمان بي پناهم ده
fff. رمان بي پناهم پناهم باش
ggg. دانلود رمان بي پناهم باش
hhh. رمان بي پناهم پناهم ده با فرمت pdf
iii. رمان بي پناهم پناهم ده آنلاين
jjj. رمان بي پناهم پناهم ده pdf
kkk. رمان بي پناه پناهم ده
lll. رمان بي پناهم پناهم ده
mmm. دانلود رمان بي پناهم ده
nnn. دانلود رمان بي پناهم پناهم باش pdf
ooo. دانلود رمان بي پناهم پناهم باش جاوا
ppp. دانلود رمان بي پناهم پناهم باش apk
qqq. دانلود رمان بي پناهم پناهم ده pdf
rrr. دانلود رمان بي پناهم پناهم ده از نودهشتيا
sss. دانلود رمان بي پناهم پناهم ده با فرمت pdf
ttt. رمان بي پناهم پناهم ده pdf
uuu. رمان بي پناهم پناهم ده pdfجديد
vvv. دانلود رمان بي پناهم پناهم ده pdf
www. دانلود رمان بي پناهم پناهم ده pdf براي کامپيوتر
xxx. دانلود رايگان رمان بي پناهم پناهم ده pdf
yyy. دانلود رمان بي پناهم پناهم ده براي pdf
zzz. دانلود رمان بي پناهم پناهم ده نسخه pdf
aaaa. دانلود کتاب بي پناهم پناهم ده با فرمت pdf
bbbb. رمان بي پناهم پناهم ده قسمت اول
cccc. رمان بي پناهم پناهم ده قسمت چهارم
dddd. رمان بي پناهم پناه ده
eeee. رمان بي پناهم باش

 

بازدید : 3558 بازدید
دانلود رمان کلبه تنهایی من با لینک مستقیم و رایگان نسخه جاوا، اندروید، pdf ،ایفون

دانلود رمان کلبه تنهایی من با لینک مستقیم و رایگان بدون سانسور نسخه جاوا اندروید pdf

 

نام رمان : کلبه تنهایی من

ژانر : اجتماعی - عاشقانه

ارائه دهنده : پرتال زیباچه

 

خلاصه :

گهگـاهی با خودم فــکر میکنم .زندگی ما آدم ها انقدر پر خم و پیچہ ،نه می تونی به خوشی هاتدل ببندی ، و نه به غصہ هات ….!چـرا کہ هروز سرنـوشــت تو را با صحنـہ ی دیگــر زندگی سوق می دهــد ..و امــا زندگی مــن ……..؟زندگی مـرا به روز هایی می برد که فکر نمی کردم در پس این روزها،کسی بیاید در این خانه یشوم که مرا همچون برده در خود حبس کرده است برهاند …و به خانه ای ببرد که طعم تلخی یا شیرینی روزگار را در بچشانم …روز هایه خوب عاشقی برای دختر روستایی کمی خنده دار است .دختر روستا را چه به عاشفی ؟؟….!

 

قسمتی از رمان بخاطر آهو به نقل از زیباچه :

صدای پای بابا از میان علف های نم خورده ی باغ به گوشم می رسید منتظر خبری بودم

که یک هفته ذهنم رو در گیر خودش کرده بود کنارم ایستاد دستی بروی کاپشن مشکیش

کشید و گردو خاک های که بروی لباسش پراکنده شده بود در هوا معلق شدن با اینکه

هوای پاییز ملایم بود و باد پاییزی کمی بوی بهار رو داشت و اندکی رنگ و بوی زمتسون

ولی بابا با این حال کاپشن مشکی رنگش رو که فکر کنم ۳ سالیست به تن دارد

می پوشد ، کمی خم شد با کف دستش به آرومی بروی کفش ورنی و براقش کشید .

 

لینک های دانلود :

Apk - دانلود رمان برای اندرويد موبایل ،تبلت   : کلیک کنید

pdf - دانلود رمان نسخه پی دی اف pdf : کلیک کنید

java - دانلود رمان برای جاوا : کلیک کنید

ePub - دانلود رمان براي آيفون،ايپد،ePub،اندرويد،تبلت : کلیک کنید

بازدید : 280 بازدید
دانلود رمان آروم جونم با لینک مستقیم و رایگان نسخه جاوا، اندروید، pdf ،ایفون

دانلود رمان آرامی که من باشم با لینک مستقیم و رایگان بدون سانسور نسخه جاوا اندروید pdf

 

نام رمان : آروم جونم

ژانر : اجتماعی - عاشقانه

ارائه دهنده : پرتال زیباچه

 

 

خلاصه:

داستان دختری که یه زندگی معمولی و شاد داره اما تو یه مسافرت با کسی اشنا میشه که زندگیشو از مسیر عادیش منحرف میکنه…..

 

قسمتی از رمان بخاطر آهو به نقل از زیباچه :

با صدای مامانم چشمامو باز کردم
ساینا پاشو پاشو ببینم مگه کلاس نداری پاشو اروم لایه پلک هامو باز کردم و با صدا خواب الود گفتم
نمیرم مامان خوابم میاد
مامانم با دست پتو رو از رو زد کنار با صدا بلندش گفت: پاشو ببینم هر چی هیچی نمیگم پاشو
من:اوف مامان اوففففف
پاشدمو بدون نگاه به اینه رفتم بیرون که دستو صورتمو بشورم
اومدم برم که سینا از اتاقش اومد بیرون
به به جنگلی از خواب پاشود بلاخره چه عجب من که میدونم تو با این کارات اخر پشت کنکوری میمونی
با حرص رومو برگردوندم طرفش تو یه جمله دوبار از کلمه هایی که من بهشون الژی دارم استفاده کرد
اولا که جنگی خودتی دوما حالا میبینی که بهترین داشگاه قبول میشم
سینا با صدای بلند خندید:توو برو قلقلکمون نده اوله صبحی بعد دوباره خندیدو از از پله ها رفت پایین
پشت سرش شکلک دراوردمو رفتم تو دستشویی دستو صورتمو شستمو اومدم بیرون .

 

 

لینک های دانلود :

Apk - دانلود رمان برای اندرويد،تبلت   : کلیک کنید

pdf - دانلود رمان نسخه پی دی اف pdf : کلیک کنید

java - دانلود رمان برای جاوا : کلیک کنید

ePub - دانلود رمان براي آيفون،ايپد،ePub،اندرويد،تبلت : کلیک کنید

 

بازدید : 307 بازدید
دانلود رمان بخاطر آهو با لینک مستقیم و رایگان نسخه جاوا، اندروید، pdf ،ایفون

دانلود رمان بخاطر آهو با لینک مستقیم و رایگان نسخه جاوا اندروید pdf

نام رمان : به خاطر آهو
ژانـر : عاشقانه - اجتماعی

ارائه دهنده : پرتال زیباچه


خلاصـه:

اینبار مینویسم از دختری که از خانواده؛دوست؛فامیل و…طرد شده! با بچه ای در آغوشش میون اینهمه آدم، توی این شهر پر ازدحام؛دنبال شخصی میگرده که…(پایان خوش)

 

قسمتی از رمان بخاطر آهو :

با خستگی «آهــو» رو روی تخت خوابوندم و از اتاق بیرون اومدم، بدون اینکه ذره ای با مانتوم احساس راحتی داشته باشم؛ روی مبل نشستم و سرم رو میون دوتا دست هام قرار دادم. از عصـر تا الآن «آهو» رو به پارک،سینما؛شهربازی و…برده بودم والان راحت خوابیده بود! آهی کشیدم و به عکــس بزرگ آهو که روی دیوار نصب شده بود، چشم دوختم…فدات شم مامان! لبخند تلخی زدم و به سمت آشپزخونه به راه افتادم، از فردا باید دنبال یک شغل جدید میگشتم؛ پوزخندی زدم؛ با چه فضــاحتی از منشی بودن اخراج شدم،‌‌‌ در یخچال رو باز کردم و قمقمه ی آب معــدنی رو بیرون کشیدم، سرش رو باز کردم و یک نفس آب رو بالا کشیدم‌، «شاهـــکار» لعنتی آتیش زد به زندگیم! از خانواده،دوست،فامیل و…طرد شدم فقط به خاطر ازدواج با مردی؛ که مرد نبود! ۴ سال با یک بچه توی بغلم این در و اون در میزدم تا پیداش کنم و برش گردونم سر خونه زندگیش؛ اما فهمیدم آقـــــا با خانومش برای زندگیش رفته نیویورک… بد شکوندیم شاهکار…بد! سر قمقمه رو بستم و گذاشتم توی یخچـال و در یخچال رو بستم. با صدای دخترم آهو نگاهم رو سمت چهارچوب در کج کردم؛ آهوی ۲-۳ساله ی من توی چهارچوب در اتاق ایستاده بود و با دست های کوچولوش چشم هاشو میمالوند…به سمتم قدم برداشتم؛ جلوی پاهاش زانو زدم و در آغوشش گرفتم:
– چی شده مامان؟ بیدار شدی؟!
نگاهی بهم انداخت و گفت:
– ماما…ن!

 

لینک های دانلود :

Apk - دانلود رمان برای اندرويد،تبلت   : کلیک کنید

pdf - دانلود رمان نسخه پی دی اف pdf : کلیک کنید

java - دانلود رمان برای جاوا : کلیک کنید

ePub - دانلود رمان براي آيفون،ايپد،ePub،اندرويد،تبلت : کلیک کنید

 

بازدید : 350 بازدید
دانلود رمان آرامی که من باشم با لینک مستقیم و رایگان نسخه جاوا، اندروید، pdf ،ایفون

دانلود رمان آرامی که من باشم با لینک مستقیم و رایگان بدون سانسور نسخه جاوا اندروید pdf

نام رمان : آرامی که من باشم
ژانر : اجتماعی - جنایی - عاشقانه

ارائه دهنده : پرتال زیباچه

 

خلاصه
داستان راجع به دختریه که طی اتفاقاتی پدرش رو که خلافکار بوده از دست میده و مجبور میشه با خانواده ی پلیسی که پدرش روبالای دار فرستاده زندگی کنه اما همین ماجرا باعث میشه زندگیش مسیر جدیدی رو طی کنه…
دوستان عزیز این رمان،اولین رمان منه.لطفا بخاطر ضعف هام واشتباهاتم ببخشید.ممنون از خواهرای گلم محدثه ومهدیه جون که کمکم میکنند وانرژی میدن.


شخصیتها:
آرام
هومن:نیک اندیش
مهران:منسوب به مهر
لیندا:قشنگ،زیبا

فکر نمیکردم اینجوری بشه.خیلی برام سخت بود.نبود کسی که تمام زندگیم بود.نبود حمایتاش.نبود مهربونیاش.نبود عطر تنش.نبود پدری که برای من فقط پدر نبود.همه چی بود.مثل مادر محرم اسرارم بود.مثل برادر کوه پشتم بود.مثل خواهر مهربان بود و حالا که رفته بود…

 

لینک های دانلود :

Apk - دانلود رمان برای اندرويد،تبلت   : کلیک کنید

java - دانلود رمان برای جاوا : کلیک کنید

pdf - دانلود رمان نسخه پی دی اف pdf : کلیک کنید

ePub - دانلود رمان براي آيفون،ايپد،ePub،اندرويد،تبلت : کلیک کنید

zip - دانلود رمان نسخه فشرده شده و کم حجم : کلیک کنید

 


کلیک کنید

ورود به پنل

نام کاربری :
رمز عبور :

ثبت نام در سایت

نام کاربری :
رمز عبور :
تکرار رمز :
ایمیل :
نام اصلی :
کد امنیتی : * کد امنیتیبارگزاری مجدد

جدیدترین مطالب

مطالب پربازدید

تبلیغات متنی

logo
کلیه حقوق برای سایت دانلود رمان | دانلود رمان عاشقانه | رمان زیباچه,دانلود رمان عاشقانه بدون سانسور | دانلود رمان ایرانی و خارجی جدید| رمان زیباچه,دانلود رمان | محفوظ میباشد .
طراح : زیباچه